Dějiny ostrova

Nejkrásnější ostrov přímo v srdci Prahy, na kterém je postavena novorenesanční budova paláce Žofín. Slovanský ostrov se v průběhu historie proměnil na místo setkávání Pražanů i významných osobností, kteří využívají pohostinnosti paláce Žofín.  Jeho sály, stejně jako celým Slovanským ostrovem, procházela historie. V roce 1994 získala palác Žofín do pronájmu Agentura NKL Žofín, která zde pořádá akce na té nejvyšší profesionální úrovni. Žofín se během posledních let stal symbolem pro české i mezinárodní společenské, politické, kulturní i obchodní události mimořádného významu.

Samotný ostrov, na kterém stojí budova paláce Žofín, na počátku 17. století ještě vůbec neexistoval, začal vznikat díky usazeninám na Vltavě v 17. a 18. století. Skutečným ostrovem se stal až po velké povodni v roce 1784, kdy byl zabezpečen nízkou hrází a mezi divoce rostoucí křoviny bylo zasazeno několik ovocných stromů. Tak vznikl ostrov 250 metrů dlouhý a 100 metrů široký. Na ostrov se přestěhovali z Nového města se svým řemeslem barvíři koží, po nich dostal svůj první název – Barvířský ostrov neboli krátce Barvířka. (Ve stejné době se ostrovu však někdy říkalo i podle mlynáře Jana Šítka – Šítkovský.)  V roce 1817 vznikl vedle jejich chatrčí první dřevěný hostinec a primitivní lázně. O několik let později získal sňatkem s vdovou po Josefu Ignácovi Saengerovi ostrov František Engel, který na něm zřídil kartounku a hostinec. Podle nového majitele se mu tenkrát říkalo Engelův, nebo česky Andělův či Andělský ostrov. Do roku 1830 změnil ostrov několikrát majitele, v letech 1823-4 tehdejší majitel Václav Schiega dal zřídit na ostrov most.V roce 1834 koupil mlynář Václav Novotný polovinu ostrova a v září roku 1835 dokoupil i druhou zbývající polovinu. Zavázal se umožnit veřejnosti přístup na ostrov, jako na místo odpočinku. Nový majitel ostrova se velkoryse rozhodl přeměnit jej na významné společenské a kulturní centrum Prahy a podnikl v letech 1835 – 1837 na ostrově velké stavební práce. Tomu také odpovídaly plány ke stavbě tří nových zděných budov – restaurační budovy, lázní a obytného domu. Plány zhotovil vrchní inženýr u zemského stavebního ředitelství v Praze Vincenc Kulhánek. Stavbu vedl stavitel Josef Tredrovský a byla v podstatě ukončena v roce 1836. Magistrát 5. května 1837 povolil Václavu Novotnému užívání nové hlavní budovy. U příležitosti otevření se dne 30. května 1837 konal v hlavním sále slavnostní ples. Dne 27. září 1840 navštívil Barvířský ostrov arcivévoda František Karel, otec pozdějšího císaře Františka Josefa I. Při této příležitosti požádali zeťové Václava Novotného, Schaffner a Erben, v jeho nepřítomnosti, ale jeho jménem, aby ostrov mohl být na památku této návštěvy pojmenován podle arcivévodovy manželky Žofínským ostrovem. Arcivévoda souhlasil, ale magistrát poté vyžadoval od Novotného arcivévodův písemný souhlas, o nějž Václav Novotný požádal arcivévodu listem 30. listopadu 1840. Arcivévoda dal svůj souhlas listem ze dne 19. ledna 1841. Jméno Žofín znělo Pražanům vznešeně a proto rychle zapomněli na Barvířku. K novému jménu se váže i jedna historicky významná hudební instituce v Praze, Žofínská (Žofiina) akademie, pěvecký spolek, založený zde roku 1840 pěstující podle svého programu jak českou, tak i cizí klasickou hudbu. První veřejný koncert Žofínské akademie se uskutečnil v Žofínském sále 18. března 1841. Konaly se zde koncerty, ale i svatební hostiny, různé hudební a taneční akce.
Ve 30. letech XX. století byla přistavěna zahradní restaurace, hudební pavilón a ostrov byl sadově upraven.

Od rekonstrukce, ukončené v roce 1994, provozuje tuto národní kulturní památku Agentura NKL Žofín s.r.o. jejímž zakladatelem a prvním majitelem byl pan Jan Nekola. Po záplavách v roce 2002, které Slovanský ostrov a palác Žofín postihly mimořádnou silou, se vše podařilo rychle obnovit a Slovanský ostrov a palác Žofín získaly na ještě větší kráse. Slovanský ostrov a palác Žofín se tak během posledních let staly symbolem pro české i mezinárodní společenské, politické, kulturní i obchodní události mimořádného významu.

Žofín je tu pro Vás…

  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn

KONTAKTY

Obchodní oddělení – pronájmy

obchod@zofin.cz 
  
Petr Denktel.: +420 224 934 880
Petr Soboltel.: +420 224 932 519
Táňa Urbanovátel.: +420 224 934 880
Hana Budílkovátel.: +420 224 934 880
Marek Delongtel.: +420 224 934 880

Žofínská fóra

Jiří Vaníček, manažer Žofínských fór
jiri.vanicek@zofin.cz, tel.: +420 224 930 848

Pokladna - tel.: +420 222 924 112

GALERIE

Galerie

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Virtuální prohlídka

aktuality firemní večer fórum gala večeře koncert konference kongres natáčení peter nagy ples pořádání akcí prezentace pronájem pronájem sálů prostory k pronájmu slavnostní večer společenská akce svatba výstava